Aplikacja ujednolica i ułatwia pracę lekarzy oraz placówek medycznych. Daje możliwość podglądu historycznych zwolnień Pacjenta, uzupełnia niezbędne informacje i automatycznie prowadzi Lekarza przez kolejne etapy wystawiania zaświadczeń lekarskich.

Wersja WEB
Mobilność

Nie trzeba pamiętać o zabraniu druczków, aplikacja jest zawsze dostępna na urządzeniu, którego używamy.

Oszczędność

Czasu, pieniędzy i środowiska. Aplikacja działa w trybie on-line, a także off-line

Automatyzacja

Aplikacja uzupełni wszystkie dane na podstawie numeru PESEL pacjenta, wyśle zwolnienie do ZUS i pracodawcy.

Intuicyjność

Aplikacja została stworzona w taki sposób, aby wszystkie informacje były łatwo dostępne.

Wszystko odbywa się

automatycznie

Lekarz wprowadza jedynie PESEL Pacjenta. Resztę danych system pobiera z bazy ZUS: dane ubezpieczonego, dane zakładu pracy, dane dodatkowe.

System automatycznie wskaże dane ze słownika: kody i opisy choroby, kody pokrewieństwa, przyczyny anulowania.

Dlaczego?

AppMed jest portalem, w którym każdy podmiot (szpital, ZOZ, przychodnia, lekarz prowadzący praktykę) może utworzyć swoje konto w celu zarządzania pulą uprawnień do wystawienia zwolnień za pośrednictwem urządzeń mobilnych oraz dokonać zakupu usług związanych z realizacją usług na urządzenia mobilne.

Darmowa aplikacja mobilna AppMed do pobrania przez Lekarza w celu obsługi procesu wystawiania zwolnień lekarskich oraz innych dokumentów niezbędnych w procesie obsługi Pacjenta.

WEBINAR – Mobilne e-Zdrowie

Mobilne e-zdrowie: aplikacja na urządzenia mobilne oraz centralny hub do obsługi dokumentów wystawianych w trakcie wizyty pacjenta na urządzenia mobilne zintegrowany z usługami publicznymi oraz adaptacja do rozwiązania całości procedury w ramach tele-medycyny

Poznaj naszą aplikację

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

EDTECH HUB ACCELERATOR
– biuro główne – ul. Lipowa 4a | 20-027 Lublin
– biuro regionalne – Digital Knowledge Village | ul. Puławska 457 | 02-844 Warszawa

kontakt: pawel.kaminski@publiczneinnowacje.pl

Projekt Mobilne e-Zdrowie

Jest wyzwaniem programistycznym realizowanym w ramach EDTECHHUB Akcelerator „Publiczne Innowacje” finansowanym ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, realizującego przedsięwzięcia, które mają na celu zwiększenie liczby usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną.

Prototyp produktu MVP aplikacja webowa z wersją na urządzenia mobilne, odpowiada na potrzebę rozwiązanie problemu zdefiniowanego w sferze e-zdrowie w zakresie wystawiania recept oraz zwolnień lekarskich drogą elektroniczną oraz innych dokumentów związanych z procedurami medycznymi poza placówkami lub bez dostępu do systemów w placówkach zdrowotnych.